Olisitko Sinä seuraava vahvistuksemme Hoiva & Hoitajille pääkaupunkiseudulle?

Työnantajana meille on ensisijaisen tärkeää, että meillä viihdytään. Avoin ja positiivinen kulttuuri sekä toisia arvostava asenne ovat kaiken toimintamme ytimessä. Kilpailukykyisen palkan lisäksi tarjoamme laadukkaan perehdytyksen ja työtäsi tukevaa koulutusta. Voit esimerkiksi opiskella LOVe-koulutusympäristössä ilmaiseksi ja hankkia lääkeluvat. Ilmaisena luontoisetuna tarjoamme myös mahtavan työyhteisön ja positiivisen työilmapiirin. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Tarjoamme lähihoitajan, lähihoitajaopiskelijan ja hoiva-avustajan keikkatyötä ja pidempiä sijaisuuksia kuntoutusyksiköissä, hoivakodeissa ja vammaispalveluissa pääkaupunkiseudulla. Kartoitamme jatkuvasti uusia paikkoja, joista tiedotamme työntekijöillemme.

 

 

 
KEIKKATYÖ HOITAJILLE

Hoiva & Hoitajat -keikkalaisena voit tehdä töitä omien aikataulujesi mukaisesti.  Työvuorot ovat pääasiassa aamu- ja iltavuoroja, myös yövuorot ovat mahdollisia. 

Edellytämme:

  • Sosiaali- ja terveysalan koulutusta
  • Ajantasaista rokotussuojaa
  • Valviran rekisteröintinumeroa
  • Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
  • Sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa
  • Positiivista asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 
Myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä hoiva-avustajat voivat työllistyä meillä. Jotta voit työskennellä hoiva-avustajana, sinulla täytyy olla suoritettuna Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen (35 osp) tai hoiva-avustajan opinnot suoritettuna. Lähihoitaja- tai sairaanhoitajaopiskelijan nimikkeellä työskennelläksesi sinulla täytyy olla vähintään 120 osaamispistettä tai opintopistettä suoritettuna.
Ryhmäkodit ja kuntoutusyksiköt, Espoo

Ryhmäkotien ja kuntoutusyksiköiden asiakkaat ovat ikäihmisiä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Kohteet sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Ryhmäkodeissa tarjotaan asukkaille tukea ja hoivaa. Henkilöstö kohtaa asukkaat aidosti ja ystävällisesti. Kuntoutusyksiköissä työ on kuntouttavaa ja tavoitteena on tukea, palauttaa ja säilyttää asiakkaan toimintakyky, jotta hän pärjäisi kotona.

Haemme lähihoitajia, mutta voit olla myös koulutukseltasi sairaanhoitaja. Työtehtävät ovat lähihoitajan työtehtäviä. Erikoistuminen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan ja kokemus ikäihmisten hoidosta ja kuntouttamisesta katsotaan eduiksi. 

Hoivakodit, Helsinki 

Hoivakotien asukkaat ovat ikäihmiset ja alle 65-vuotiaat henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita. Hoivakotien toimintaa ohjaa ajatus siitä, että jokainen kohdataan omana itsenään ja jokaisen omaa tapaa elää kunnioitetaan. Hyvä arki kuuluu kaikille.

Henkilöstö on sitoutunut aktiivisen arjen järjestämiseen. Henkilöstö kantaa vastuun asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksistä ja tukee hyvää, turvallista sekä virikkeellistä arkea. Tavoitteena on asukkaiden omien voimavarojen ylläpitäminen ja parantaminen. 

Haemme lähihoitajia, lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita ja hoiva-avustajia. Voit olla myös sairaanhoitaja. Työtehtävät ovat joko lähihoitajan, yli 120 osaamispisteen opiskelijan tai hoiva-avustajan työtehtäviä. Erikoistuminen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaan sekä kokemus näistä katsotaan eduiksi.

Vammaispalvelut, Helsinki

Asiakkaat ovat kaikenikäisiä vammaisia. Palveluihin kuuluu kriisiyksikkö, asumispalvelut, kehitysvammaisten laitospalvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Kriisiyksikössä työskennellään alaikäisten parissa.  Vammaispalveluiden toiminnan pohjana on asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. 

Työnkuva vammaispalveluiden asumispalveluissa on muun muassa asiakkaiden tukemista kaikilla asumisen ja arjen sujuvuuden osa-alueilla ja asiakkaiden lääkehoitoa. Työntekijät tukevat ja avustavat asiakkaita elämään aktiivista omannäköistä elämää, jossa lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja toiveet omassa kodissa. 

Haemme lähihoitajia, mutta voit olla myös koulutukseltasi sairaanhoitaja. Työtehtävät ovat lähihoitajan työtehtäviä. Erikoistuminen vammaistyön osaamisalaan ja kokemus vammaistyöstä katsotaan eduiksi. 

 
Kiinnostuitko?

Hae meille viereisellä lomakkeella! Jos sinulla heräsi kysymyksiä, niin laita viestiä osoitteeseen rekry@sitraterveys.fi tai soita Hoiva & Hoitajat koordinaattorille Miila Vesiolle numeroon 050 911 0963. Tavoitat meidät arkisin kello 8.00-15.30.