Työterveyshuolto

Me tarjoamme Sitra Terveyden työterveyshuollossa saumattoman yhteydenpidon yrityksen ja työterveyshuollon välillä sekä yksilöllisen hoidon työntekijöillesi. Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistoimin edistää:  

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa

Työterveyteen ja työturvallisuuteen yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksinä korostuvat yhteistyö, suunnitelmallisuus ja vuorovaikutteisuus.

Työterveyden palvelut

Tarjoamme teille lakisääteisen työterveyden palvelut, johon kuuluu lain säätämät minimivaatimukset työterveyspalveluista. Halutessasi voit saada meiltä myös laajempia lääkäri- ja hoitajapalveluita työntekijöillesi.

Työterveyshuollon toiminta ja toiminnan suunnittelu perustuvat työpaikan tarpeisiin. Tarvearvio tehdään työpaikkaselvityksessä saatujen tietojen sekä niiden perusteella tehtyjen johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten perusteella. Työpaikkaselvitys tehdään aina toimintaa aloittaessa ja toimintasuunnitelman mukaisesti uusitaan vähintään 5 vuoden välein. 

Työnantajalla tulee olla työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma (1383/2001, 11 §). Toimintasuunnitelma perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Ajan tasalla oleva tieto työpaikan tarpeista, voimavaroista sekä vaara- ja kuormitustekijöistä toimivat suunnitelman pohjana. Työpaikan oma toiminta työkyvyn tukemiseksi tulee huomioida työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Toimintasuunnitelmaan sovitaan yhdessä yrityksen kanssa esimerkiksi työpaikalla sovitut sairauspoissaolokäytännöt, työkyvyn seurantaan ja varhaiseen tukeen kuuluvat käytännöt, työpaikan päihdeohjelma ja hoitoonohjauksen menettely sekä vastaavat toimet.

Tarve työterveyshuollolle?

Työterveyshuollon palveluista teemme aina yksilöidyn tarjouksen. Olethan yhteydessä meihin yhteistyön aloittamista varten Tommi Törmälään (tommi.tormala@sitraterveys.fi) tai voit jättää yhteydenottopyynnön asiakaspalvelun kautta puhelimitse numeroon 09 4245 4590 niin olemme teihin yhteydessä.